Wysokie stawki za pupilka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Gmina podpisała umowę z gminą Środa na powierzenie jej zadań w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku. Umowa obowiązuje do końca roku.

Wójt Andrzej Janicki, w imieniu Gminy Krzykosy podpisał umowę z burmistrzem Piotrem Mielochem, reprezentującym gminę Środa. Umowa zawarta została na rok i dotyczy odławiania bezdomnych psów i kotów oraz zapewnienie tym zwierzętom miejsca w schronisku. Gmina Krzykosy powierzyła to zadanie gminie Środa, a ta z kolei obarczyła nim Zakład Gospodarki Komunalnej.

Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Krzykosy będą odławiane przez pracowników ZGK i umieszczane w średzkim schronisku do czasu, aż będzie tam miejsce dla nich. Oznacza to, że w przypadku braku wolnego kojca gmina Środa może odmówić przyjmowania zwierząt. Gmina Krzykosy, za zgodą i po wcześniejszym zatwierdzeniu projektu, może na swój koszt budować kojce na terenie schroniska.

Usługa odławiania zwierząt i ich pobyt w schronisku są oczywiście płatne. Za sam dojazd pracownika do miejsca odłowienia gmina musi zapłacić 3 zł netto za każdy kilometr. 31,50 zł netto to opłata za godzinę interwencji, przy czym w umowie zastrzeżono, że w niektórych przypadkach zadanie może wykonywać więcej niż jedna osoba. W przypadku przyjęcia zwierzęcia do schroniska konieczne będzie także wniesienie jednorazowej opłaty w wysokości 170 zł netto. W tej kwocie mieści się wynagrodzenie za opiekę weterynaryjną wraz z szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz obserwacja. Dodatkowo, za każdy miesiąc pobytu odłowionego zwierzęcia w schronisku gmina Krzykosy musi zapłacić 200 zł netto. Jest to opłata za utrzymanie bezdomnego zwierzęcia.

Podpisanie umowy było konieczne. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych każdej z gmin. Na terenie gminy Krzykosy nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt, więc w takim przypadku zmuszona była ona podpisać umowę z gminą, która takie schronisko posiada.

Mariusz

Miłośnik historii i kultury regionu. Interesuje się wszystkim, co jest związane z naszym powiatem:
polityką, kulturą, sprawami społecznymi, walorami przyrodniczymi a przede wszystkim historią i
architekturą. Zajmuje się sprawami mieszkańców gmin ościennych Gminy Środa.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem pisz – m.duda@glospowiatusredzkiego.pl

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Skarb ukryty w Chociczy? Setki poszukiwaczy!
Na plaży już bez piwa
Koronawirus: Stan na dzień 15 maja
18 sztuk oświetlenia
Droga szczególnie niebezpieczna?