Dominowo: Podzielone fundusze w sołectwach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ostatnich tygodniach trwała seria zebrań wiejskich, na których zapadały decyzje o podziale przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

W Dominowie największą kwotę zaplanowano na doposażenie OSP (20 tys. zł). Sporym wydatkiem będzie też rozbudowa monitoringu (12 tys. zł) i montaż lampy oświetleniowej (5 tys. zł). Pozostałe wydatki to: organizacja festynu (5 tys. zł), doposażenie Grupy Rowerowej (3 tys. zł), organizacja Dnia Dziecka (2 784 zł) i zakup akcesoriów poprawiających estetykę miejscowości (2 tys. zł).

Podział nastąpił też w Zberkach. Najwięcej zaplanowano na budowę drogi (16 tys. zł). Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na poszukiwania gniazd wielkanocnych zajączków (1 tys. zł), utrzymanie zieleni (1,2 tys. zł) i utrzymania strażnicy OSP w pobliskim Murzynowie Kościelnym (1,2 tys. zł). W tej miejscowości zdecydowano o dofinansowaniu budowy strażnicy (11,1 tys. zł). Identyczna kwota zostanie wykorzystana na wymianę okien na świetlicy wiejskiej. W planach jest też zakup materiałów budowlanych do szkoły (3 tys. zł) i organizacja dnia Kobiet (801 zł).Mieszkańcy Dzierżnicy postanowili przeznaczyć cały przyszłoroczny fundusz na budowę miejsca rekreacji i wypoczynku (18 830 zł). Z kolei w Orzeszkowie mieszkańcy przeznaczyli fundusz na remont drogi (15 tys. zł) i festyn wiejski z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka (3,7 tys. zł). Dwa zadania wyodrębnili mieszkańcy Giecza. Jednym z nich będzie kontynuacja budowy chodnika w stronę cmentarza (15 tys. zł), a drugim zagospodarowanie terenu przy szkole (3 245 zł).

Sporo planów będzie w Rusiborzu. Najwięcej zostanie przeznaczone na rozbudowę obecnego placu rekreacyjnego (8 tys. zł). Do wykonania będzie również utrzymanie zieleni (2 tys. zł) i zakup kosy spalinowej z przedłużaczami (1,6 tys. zł). Nie zabraknie też organizacji imprez takich jak: Dzień Kobiet (2,2 tys. zł) czy festyn wiejski (2 542 zł). W sołectwie Gablin-Bagrowo dojdzie do montażu lampy ulicznej w Gablinie (9 tys. zł), wyrównania drogi między Gablinem i Borzejewem (4 101 zł), wykoszenia rowów w Bagrowie (1,5 tys. zł) i organizacji wiejskich dożynek (1,4 tys. zł).

W budżecie Chłapowa na przyszły rok znalazły się dwie pozycje. Tą główną jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem chodnika (12 513). Dojdzie także do organizacji wiejskiego festynu (3 tys. zł). W Borzejewie dojdzie do przebudowy placu zabaw (12 tys. zł) i utrzymania zieleni w tym miejscu (2 830 zł). Z kolei mieszkańcy Nowojewa zdecydowali się na przebudowę gminnej drogi (12 196) i organizację festynu (2 tys. zł). W Bukowym Lesie przyjdzie czas na modernizację świetlicy wiejskiej (9 tys. zł) i zakup jej wyposażenia (3 196 zł). Dofinansowana zostanie również budowa strażnicy w pobliskim Murzynowie Kościelnym (2 tys. zł).

Mieszkańcy Sabaszczewa zaplanowali budowę chodnika (11,4 tys. zł), wykonanie pobocza (2 tys. zł) i zakup benzyny oraz akcesoriów do wykaszania (150 zł). W Rusiborku w sołeckich planach jest modernizacja świetlicy (10 tys. zł) i organizacja dożynek (3 415 zł). Z kolei w Kopaszycach dojdzie do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych. Jednym z nich jest zakup piłkochwytu (5,5 tys. zł), a drugim utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego (5 tys. zł). Do pozostałych wydatków należy zaliczyć organizację Dnia Dziecka (1 683 zł) i wykaszanie zieleni na placu zabaw (500 zł).

W Karolewie mieszkańcy zadecydowali o jednoznacznym przeznaczeniu wyodrębnionej puli pieniędzy. Zostanie przeznaczona na wykonanie nakładki na drodze gminnej (12 683 zł). Pewni swojej decyzji byli też zamieszkali w Mieczysławowie. Tutaj również w planach jest remont nawierzchni drogi (12 196 zł). Kilka pozycji w swoim budżecie sołeckim uwzględnili z kolei mieszkańcy Poświątna. Najwięcej w przyszłym roku będzie ich kosztować urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego (10 tys. zł). Wśród innych wydatków znajduje się: zakup dożynkowego wieńca (500 zł),wynagrodzenie osoby wykaszającej (400 zł) oraz zakup paliwa i oleju (70 zł).

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ

GPŚ news – bądź najlepiej poinformowany!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

NOWE ZDJĘCIA

Ciągnik rolniczy wpadł do stawu
Zagrzmi i mocno powieje
Koronawirus: Stan na dzień 12 maja
Koronawirus: Stan na dzień 11 maja
Koronawirus: Stan na dzień 10 maja