Nieczystości z niektórych miejscowości spoza aglomeracji średzkiej w kolejnych latach mogą trafiać do gminnej oczyszczalni w Chwałkowie, a nie do tych wiejskich. To plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie.

Średzki MPECWiK w najbliższych latach planuje kilka inwestycji, które pozwolą na znaczącą poprawę obecnego systemu zaopatrywania mieszkańców w wodę.

Nadal występuje pozbywanie się wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej przez nielegalne przyłączenie. Z takimi praktykami chce walczyć średzki MPECWiK.

Na wielu forach i grupach internetowych zrzeszających mieszkańców naszej gminy pojawił się temat montowania przez wodociągi nakładek na liczniki. Czy faktycznie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie unowocześnia sprzęt i swoje działania, czy może oszuści, wykorzystując naiwność, chcą „naciągnąć” na coś mieszkańców?

W miniony piątek Środę obiegła informacja, że funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego udaremnili przekazanie 27 mln zł w związku z przetargiem w średzkim MPECWiK. Czego dokładnie dotyczy sprawa i jak komentuje ją prezes „Wodociągów”?

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili czynności analityczne dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz urządzeń i infrastruktury technicznej związanej z przesyłaniem ciepła na terenie Środy, tj. Działu Energetyki Cieplnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Podczas ostatniej sesji radni miejscy wyrazili zgodę na reorganizację Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji polegającej na wydzieleniu z jego struktury organizacyjnej Działu Energetyki Cieplnej. Co to oznacza dla mieszkańców?

WARTO OBEJRZEĆ

NOWE ZDJĘCIA

Środa: Do kogo trafiły nakrętki z serc?
Środa: Brakuje już niewiele!
Koronawirus: Dziesiąty przypadek w powiecie
Powiat: Będzie naprawdę bardzo gorąco!
Kijewo: Nie ma chętnych na biurowiec