Środa: Apteka musi działać przez całą dobę

Oceń ten artykuł
(1 głos)

W gminie Środa nie ma apteki całodobowej. Aptekarze twierdza, że to nieopłacalne. Okręgowa Rada Aptekarska chce, aby powiat dołożył do całodobowych aptek. – To niezgodne prawem – odpowiadają urzędnicy.

W listopadzie 2019 roku rada powiatu ustaliła dyżury aptek. W złączniku do uchwały jest wykaz aptek. Niestety żadne z nich nie dyżuruje całą dobę. Taka apteka funkcjonuje np. w sąsiedniej Wrześni. Dlaczego nie ma w Środzie? – Aptekarze nie chcą prowadzić całodobowych dyżurów, gdyż to zwyczajnie się im nie opłaca – mówi Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostw Powiatowego w Środzie Marek Witczak. Projekt uchwały i dyżurach aptek musi być zaopiniowany przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską. Choć opinia ta nie jest wiążąca. Izba w opinii zasugerowała, żeby powiat średzki dopłacał do dyżurów całodobowych. – Sprawdzałem dziesiątki uchwał z całego kraju i nie spotkałem się z sytuacją, żeby jakiś powiat dopłacał. Poza tym według mnie nie ma podstaw prawnych, aby samorząd dopłacał do prywatnej działalności gospodarczej jaką są apteki – uważa Witczak. Zatem średzianom zostaje tylko wizyta we Wrześni. Tam apteka funkcjonuje cała dobę, ale powiat też do niej nie dopłaca.

Jednak wśród prawników i w orzecznictwie sądowym przeważa opinii, że powiat, mimo sprzeciwu aptekarzy, ma obowiązek uchwaleni dyżurów całodobowych. Pisze o tym m.in. „Dziennika Gazeta Prawna”. – Rada powiatu przyjęła uchwałę w sprawie obowiązkowych całodobowych dyżurów naszych placówek. Jednak z realizacją tego obowiązku łączą się problemy, m.in. nie ma wystarczającej liczby personelu do obsady apteki w trakcie nocnych dyżurów. Ponadto koszty zatrudnienia farmaceutów są całkowicie nieadekwatne do znikomego zainteresowania świadczeniami apteki podczas dyżurów. Bywa, że nie pojawia się ani jeden pacjent. Koszty zapewnienia dyżurów nocnych w tej sytuacji powodują zmniejszenie rentowności apteki. Czy zatem taka uchwała nie narusza wolności prowadzenia działalności gospodarczej? – pyta właściciel apteki.

„Gazeta Prawna” odpowiadając stwierdza jednak, że ograniczenie swobody działalności gospodarczej, polegające na ustaleniu harmonogramu godzin pracy apteki ogólnodostępnej, nie narusza istoty tej wolności. – Podmiot prowadzący taką aptekę w godzinach określonych w rozkładzie uchwalonym przez radę powiatu nie jest pozbawiony możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie dotykają go pewne ograniczenia w zakresie czasu funkcjonowania apteki (tak m.in. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 1/17) – czytamy w „DGP”.

Sąd podał, że dyżury aptek należy traktować jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w tych porach dnia oraz w dni wolne od pracy. Ponadto zapewnienie dostępu społeczności lokalnej do świadczeń farmaceutycznych mieści się też w poję- ciu promocji i ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym jest obowiązkiem każdego powiatu.

Sąd dodał też, że rolą aptek jako placówek ochrony zdrowia publicznego jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych. Szczególnie tych wymienionych w art. 86 ust. 1‒4 p.f. Każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej powinien mieć świadomość, że należy ją prowadzić również zgodnie z przepisami prawa miejscowego. W tym z uchwałami podejmowanymi na podstawie art. 94 ust. 2 p.f.

– Jednym z takich obowiązków może być obowiązek pełnienia dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy. Z obowiązku nie mogą zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki, np. liczba zatrudnionych w niej osób lub kwestia osią- ganego wyniku ekonomicznego – pisze DGP.

Radosław

Ukończył turystykę i rekreację na poznańskim AWF. Jednak zawsze interesowały go sprawy lokalne, dlatego wylądował w dziennikarstwie. Zajmuje się inwestycjami i sportem. Opisuje też wydarzenia z gmin Zaniemyśl i Nowe Miasto nad Wartą.

Jeżeli chcesz, żebym zajął się jakimś tematem, napisz - r.jagiela@glospowiatusredzkiego.pl.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

WARTO OBEJRZEĆ